Výkup zadlužených nemovitostí

Zadluženou nemovitost od vás vykoupíme a postaráme se o bezproblémové vyplacení všech vašich dluhů, včetně zástav, exekucí či nařízené dražby. Ve vykoupené nemovitosti můžete dle vašeho uvážení zůstat nadále bydlet v nájmu.

Mám zájem »

Co vám u výkupu nabídneme

Expresní vyřízení

Co nejrychleji vyplatíme dluhy, exekuce či dražbu

Bydlení v nájmu

V nemovitosti můžete nadále bydlet, a to v nájmu

Jednání s věřiteli

Zastoupíme vás při jednání s věřiteli a exekutory

Možnost odkupu

Nemovitost si můžete odkoupit zpět do vašeho vlastnictví

Disponujeme silným investičním kapitálem, který nám umožňuje investovat do výkupu nemovitosti tak,
abychom vám byli schopni nabídnout službu za co nejvýhodnějších podmínek,
v co nejkratším čase a za co nejvýhodnější cenu.

Proč řešení exekucí neoddalovat?

 • Každým dnem se dluhy navyšují o různé úroky z prodlení a náklady při vymáhání
 • Jedna exekuce zpravidla znamená spuštění dalších problémů a tím i dalších exekucí
 • Oddalováním se problémy zhoršují a pomoc při řešení bude složitější
 • Větší pravděpodobnost záchrany vašeho bydlení před nucenou dražbou
 • Prodej nemovitosti v dražbě je nejméně výhodný pro dlužníka
 • Platíte velké poplatky exekutorům za náklady exekuce i samotné dražby
 • Dražbou nemovitostí se v mnoha případech nepokryjí všechny závazky a v exekuci je nadále pokračováno
Prodejem nemovitosti v dražbě lze předejít, musí se ale jednat včas!

POTŘEBUJETE PORADIT?

Kontaktujte nás a společně najdeme řešení
+420
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vámi zadané osobní údaje bude jako správce zpracovávat společnost Foyo business s.r.o., sídlem Vlhká 176/19, 602 00, Brno - Zábrdovice, IČO 28157559, za účelem nabídky produktů a služeb. Podrobnosti jsou uvedeny v informaci o zpracování osobních údajů.
Nebo zavolejte
774 486 300

Dražba nemovitosti,
nejméně výhodné řešení dluhů

V nedobrovolné dražbě se obvykle nemovitost prodá za nevýhodných podmínek. Částka, za kterou se nemovitost vydraží, se pohybuje často pod cenou skutečné ceny nemovitosti. Od vydražené částky se ještě odečte odměna pro dražitele, náklady exekuce, včetně odměn exekutora a teprve zbylá část jde na umoření dluhu. Dražbou přijdete o dům a vaše finanční problémy můžou přetrvávat nadále!

O tom, jestli bude exekuce ukončena prodejem nemovitosti, rozhoduje výše exekuce a částka, za kterou bude nemovitost vydražena. Pokud částka z prodeje bude nižší a nepokryje vymáhanou částku s náklady, bude v exekuci pokračováno nadále, a to jiným způsobem.

Za kolik se v dražbě prodá nemovitost?

Prvním krokem k provedení dražby je vypracování znaleckého posudku, který určí cenu nemovitosti. Po vyhotovení znaleckého posudku, vydá exekutor dražební vyhlášku, ve které je uvedeno datum dražby, místo dražby, předmět dražby, odhad nemovitosti a vyvolávací cena. Nejnižší podání v dražbě je stanoveno v zákoně.

 • V prvním kole dražby je nejnižší podání ve výši dvou třetin odhadu,
 • Ve druhém kole ve výši 50 %,
 • Ve třetím kole ve výši 40 %,
 • Ve čtvrtém kole ve výši 30 %,
 • V pátém kole ve výši 25 %

Nemovitost se prodá za nejvyšší nabídku. Může se ale stát, a není to výjimkou, že se nemovitost nevydraží ani ve třetím kole.

Odměna exekutora

Exekuce nebývá levnou záležitostí a pro dlužníka to platí obzvlášť.

Kalkulačka vám spočítá odměnu exekutora za provedení exekuce.

Kalkulačka nezahrnuje náklady exekutora, pouze jeho odměnu!
Vymáhaná částka
VYPOČÍTAT »

Život bez exekuce

Klidnější život bez obav, že přijdete o střechu nad hlavou v nevýhodné dražbě!
Produkt výkup zadlužených nemovitostí vám umožní užívat nemovitost nadále v nájmu s možností budoucího odkupu zpět do vašeho vlastnictví.
MÁM ZÁJEM »