Exekuce na účet v bance

Jednou z dalších možností, jak vymoci pohledávku pro věřitele je exekuce na bankovní účet. Exekutor pomocí exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžitého ústavu zablokuje účet dlužníka a zpravidla také jeho manžela.

Dvojí tvář exekučního řízení

Exekuce má na jedné straně vymoci dluh věřiteli, ale na straně druhé dostane dlužníka do ještě větších finančních problémů. Velmi často se stává, že exekutor postihne exekucí nejen bankovní účet, ale současně také mzdu dlužníka. V takovém případě se dlužník dostane do stavu, kdy je bez peněz a nemůže platit další své pohledávky.

Vlivem této situace začne i jedna exekuce generovat další.

Kdy se o exekuci dozvíte?

O tom, že není něco v pořádku s vaším účtem, se dozvíte při placení platební kartou v obchodě, při výběru peněz z bankomatu nebo při převodu peněz z bankovního účtu. Chcete-li zaplatit za nákup, službu nebo převést peníze, budete mít v případě exekuce smůlu. Účet v bance bude zablokovaný.

Exekutor nejdříve zablokuje váš bankovní účet a následně vás bude informovat dopisem o zahájení exekuce. Je to z toho důvodu, abyste předtím nevybrali finanční prostředky z bankovního účtu.

Jen jeden výběr z účtu

Pokud máte z důvodu exekuce zablokovaný účet, můžete dle zákona vybrat jednorázově z účtu částku do maximální výše dvojnásobku životního minima. Vybrat peníze tímto způsobem můžete pouze na pobočce vaší banky. Pokud máte více účtu u bank, exekutor pravděpodobně exekucí postihne všechny. Jednorázový výběr v exekuci můžete využít jen u jednoho z účtu!

V době koronavirové krize byl přijat zákon Lex covid, který umožňuje do konce roku 2020 vybrat z účtu čtyřnásobek životního minima, tedy částku 15 440 Kč.

Nezabavitelná částka 2022

Nezabavitelná částka se v roce 2022 několikrát upravovala ve prospěch dlužníka.

Výpočet nezabavitelné částky, které musí exekutor v rámci exekučního řízení dlužníkovi ponechat vám vypočítá exekuční kalkulačka s poslední aktualizací k 1.4.2022.
VYPOČÍTAT »

Když vás někdo lustruje

O možné exekuci se můžete dozvědět i dříve. Některé banky např. ČSOB, MONETA, FIO nebo KB vám můžou strhnout „poplatky“ za to, že se na vás dotazuje úřední osoba. Lustrovat vás může např. policie, soud, notář, FÚ nebo také exekutor. Bankovní domy si za takovou lustraci nechají zaplatit poplatek od vás.

Jestli takové poplatky jsou morální, ponecháme na vás. Banky poplatky dělí na dvě skupiny, a to paušální, kdy vedou účet v exekuci a jednorázový poplatek na dotaz k účtu.

Exekuce z účtu v bance

Exekutor po zablokování účtu vás bude informovat dopisem o zahájení exekuce a zaplacení dlužné částky takzvaným dobrovolným plněním. Pokud do 30 dnů od doručení výzvy zaplatíte exekuci v plné výši, budou vám náklady exekuce sníženy o 50 %! Platbu můžete provést i z účtu, který je blokovaný.

Máte-li na účtu více finančních prostředků, nežli exekutor vymáhá, stáhne exekutor pouze částku ve výši exekuce a jejich nákladů, a zbytek peněz vám na účtu ponechá.

Pokud na účtu není dostatek finančních prostředků, bude exekutor v exekuci pokračovat nadále, a to exekučními srážkami ze mzdy nebo prodejem nemovitosti či zabavených věcí.

Jak dlouho trvá exekuce na účet

Délka exekuce závisí na částce, kterou exekutor vymáhá a také na tom, jak rychle tuto částku vymůže. Máte-li dostatek finančních prostředků na účtu nebo vysoké příjmy, bude exekuce trvat kratší dobu. V opačném případě, může trvat i několik let.

K odblokování bankovního účtu dojde ve chvíli, kdy je dluh včetně příslušenství uhrazen v plné výši.

Dlužíte?

Spočítejte si, jakou částku věnujete exekutorovi.

S kalkulačkou si snadno spočítáte, jakou část z vymožené částky si ukrojí exekutor!

Výpočet zahrnuje pouze odměnu exekutora. Náklady exekuce nejsou součástí výpočtu.
Vymáhaná částka
VYPOČÍTAT »

Řešte svou situaci včas!

Nenechte svou tíživou situaci dojít do stavu, kdy řešení už bude složité či nemožné.
Ušetříte nejen peníze za úroky z prodlení a nákladů exekuce, ale hlavně zachráníte svůj majetek včetně nemovitosti před dražbou.
MÁM ZÁJEM »