Exekuce a koronavirus

Lex covid justice, zákon, který nabyl účinnosti 24.4.2020. Cílem zákona jsou opatření, která mají zmírnit dopad pandemie koronaviru na osoby, které jsou účastníky soudních řízení, oběti trestných činů, poškozené a právnické osoby. Dochází také ke změně exekučního řádu a insolvenčního zákona.

Pomocná ruka nejen dlužníkům

Cílem zákona Lex covid je výrazně ulevit dlužníkům v době koronavirové epidemie a ochránit je před exekucí a insolvencí. Některé změny jsou dočasné a platí do konce června nebo do konce roku 2020. Část schválených změn je bez časového omezení a budou platit nadále.

Pozastavení mobiliárních exekucí

Dlužníci si budou moci na chvíli oddechnout, exekutoři je zřejmě v jejich bydlišti nenavštíví. Do 30. června nebudou exekutoři provádět mobiliární exekuci, tedy výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.

Výjimkou jsou případy, kdy jsou pohledávky vymáhány pro neplacení výživného nebo za škody způsobené ublížením na zdraví či úmyslnými trestními činy.

Změny u exekucí nemovitostí

Tak jako v předešlém případě, dočasná ochranná lhůta do 30.6.2020 se vztahuje i na exekuce prodejem nemovitosti. Podmínkou je trvalý pobyt dlužníka v dané nemovitosti.

K výrazné a trvalé změně došlo u exekuce prodejem nemovitosti, kde má dlužník trvalý pobyt. Aby mohla být exekuce nebo dražba na nemovitost nařízena, musí být jistina pohledávky vyšší než 100 000 Kč, a to bez příslušenství. Do jistiny se nezapočítávají úroky a úroky z prodlení, včetně všech nákladů spojených s vymáháním pohledávky. Jde o výrazné navýšení oproti dřívějšku, kdy tato částka dosahovala jen 30 000 Kč.

Ochrana nemovitostí před exekucí neplatí u vymáhání pohledávek na výživném, náhrady újmy způsobené ublížením na zdraví či trestným činem. Dlužník v tomto případě může přijít o střechu nad hlavou i u pohledávek nižších než 100 000 Kč.

Z bankovního účtu se vybere více

Z bankovního účtu budou strhávat exekutoři až do konce roku 2020 méně. Exekutoři musí nechat na účtu dlužníka minimálně čtyřnásobek životního minima. To je dvakrát více než před pandemií koronaviru.

Zákon přináší i další změny

Mezi další změny patří omezení výše smluvního úroku z prodlení, pomoc dlužníkům v insolvenci, pozastavení podávání dlužnických i věřitelských insolvenčních návrhů, nedotknutelnost daňových bonusů na děti. U oddlužení schválených do 1. 6. 2019 se nově ruší podmínka úhrady alespoň 30 procent dluhu.

Výkup zadlužených nemovitostí

Potřebujete rychle prodat svou nemovitost, na které je zástava, exekuce či nařízená dražba?

Odkoupíme ji od vás za co nejvyšší možnou cenu!

Zaplatíme vám všechny vaše dluhy.

V nemovitosti můžete bydlet nadále v nájmu s trvalým pobytem, tak jako jste byli zvyklí doposud.

MÁM ZÁJEM »